Kontakt

Dr hab. Piotr Makowski
Instytut Filozofii
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Ul. Szamarzewskiego 89C, pok. 205
60-568 Poznań
tel.: +48 (61) 829 22 80
email: makowski AT amu.edu.pl

 

download to vCard
 
ORCID