Kontakt

Adresy w Wlk. Brytanii i Polsce
Dr. Piotr Makowski
 
Organisation, Work and Leadership
Queen’s School of Business
Queen’s University Belfast
Riddel Hall, 185 Stranmillis Rd, Room 02.029
Belfast BT9 5EE
email: p.makowski AT qub.ac.uk

Dr hab. Piotr Makowski

Zakład Procesów i Struktur Zarządzania
Katedra Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski
Ul. Szturmowa 1/3, pokój B514
02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002
email: pmakowski AT wz.uw.edu.pl
 
(konsultacje po uprzednim kontakcie mailowym)
 
ORCID