Kontakt

Dr hab. Piotr Makowski

Zakład Procesów i Struktur Zarządzania
Katedra Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski
Ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002
email: pmakowski AT wz.uw.edu.pl

 

download to vCard
 
ORCID