Od lipca 2023 pracuję jako Reader na Queen’s University w Belfaście, jestem również profesorem (1/2 etatu badawczego) na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie pracuję od 2017. W latach 2010-2017 byłem adiunktem w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Obecnie moje zainteresowania oraz kompetencje naukowe dzielą się na filozofię oraz nauki o organizacji. W zakresie tej pierwszej badania koncentruję przede wszystkim na filozofii działania i filozofii nauki (wyróżnione tematy: nawyki, zamiary, działania kolektywne, racjonalność, automatyczność, pojęcia w naukach społecznych). W ramach nauk o organizacji zajmuję się głównie zachowaniami organizacyjnymi, działaniami rutynowymi, intencjonalnością w organizacjach, psychologicznymi mikro-podstawami strategii, zarządzaniem innowacjami, a także rozwojem teorii.

Dobry pogląd na temat mojej sylwetki naukowej daje krótki wywiad, jaki przeprowadził ze mną Istvan Zardai z portalu PhilosophyofAction.com.

Obecnie publikuję niemal wyłącznie w języku angielskim. Wśród ostatnich publikacji najważniejsze miejsce zajmują: w zakresie nauk o zarządzaniu: artykuł na temat roli analitycznej filozofii działania – Strengthening the theoretical perspective on action in routines research with the analytical philosophy of agency (JOM, 2023), oraz artykuły na temat poprawy standardów pojęciowych w naukach o zarządzaniu: Optimizing concepts: Conceptual engineering in the field of management. The case of routines research  (AMR, 2021) oraz – w zakresie filozofii – książka poświęcona rewitalizacji teorii działania Tadeusza Kotarbińskiego Tadeusz Kotarbiński’s Action Theory – Reinterpretive Studies (Palgrave, 2017).

Jestem stypendystą Fundacji Fulbrighta w kategorii senior.

Prywatnie jestem amatorem muzyki współczesnej (szczególnie jazzu) a także kolarstwa długodystansowego. Do tych dwóch pasji niedawno dołączyło narciarstwo, wspinaczka oraz gitara basowa.