Od 2010 roku pracuję jako adiunkt w Instytucie Filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2017 zacząłem również pracę na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuję się w filozofii działania oraz metaetyce. Aktualnie moje badania koncentrują się przede wszystkim na prakseologicznym podejściu do zagadnień skuteczności i sprawności w świetle modeli racjonalności ograniczonej, teorii intencji oraz BDI (Belief-Desire-Intention). Ostatnio zajmuję się również działaniami rutynowymi w teorii organizacji, wykorzystując wiedzę z zakresu psychologii poznawczej.

Obecnie publikuję niemal wyłącznie w języku angielskim w wydawnictwach międzynarodowych. Niedawno została wydana moja książka poświęcona rewitalizacji teorii działania Tadeusza Kotarbińskiego Tadeusz Kotarbiński’s Action Theory – Reinterpretive Studies. Pod koniec 2015 roku ukazał się współredagowany zbiór esejów pt. „Praxiology and the Reasons for Action” (Transaction Publishers, USA). W ramach wcześniejszych prac opublikowałem monografię autorską, Po metaetyce” oraz zbiór esejów pod moją redakcją pt. Intersubiektywność” (obie książki ukazały się nakładem TAiWPN Universitas w 2012).

Ukończyłem studia międzywydziałowe (filozofię oraz filologię klasyczną) na UAM; w 2010 roku obroniłem (cum laude) tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy na temat współczesnej metaetyki naturalistycznej.

Jestem stypendystą Fundacji Fulbrighta w kategorii senior (2012) oraz stypendystą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii młodych wybitnych naukowców (2013). W latach 2013-2015 odbyłem staże naukowe na University of California, Davis (Fulbright Visiting Scholar), na Università degli Studi Roma Tre (Visiting Research Fellow) oraz na Uniwersytecie Helsińskim (Visiting Fellow). Brałem udział w międzynarodowych konferencjach warsztatach i wykładach gościnnych między innymi w: USA, Włoszech, Chorwacji, Turcji, Szwajcarii, Japonii i w Indiach.

Prywatnie jestem amatorem muzyki współczesnej (szczególnie free jazzu) a także sportów rowerowych. Do tych dwóch pasji niedawno dołączyło narciarstwo alpejskie.