Od 2017 pracuję jako adiunkt na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim,  gdzie trafiłem z Instytutu Filozofii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (miejscu, w którym pracowałem od 2010 roku).  Obecnie moje zainteresowania oraz kompetencje naukowe dzielą się na filozofię oraz nauki o zarządzaniu. W zakresie tej pierwszej badania koncentruję przede wszystkim na teorii działania (wyróżnione tematy: nawyki, zamiary, działania kolektywne, automatyczność). W ramach nauk o zarządzaniu i teorii organizacji zajmuję się głównie działaniami rutynowymi, psychologicznymi mikro-podstawami strategii, a także rozwojem teorii organizacji.

Obecnie publikuję niemal wyłącznie w języku angielskim w wydawnictwach międzynarodowych. Wśród ostatnich publikacji najważniejsze miejsce zajmuje moja książka poświęcona rewitalizacji teorii działania Tadeusza Kotarbińskiego Tadeusz Kotarbiński’s Action Theory – Reinterpretive Studies (2017). Pod koniec 2015 roku ukazał się współredagowany zbiór esejów pt. „Praxiology and the Reasons for Action” (Transaction Publishers, USA). W ramach wcześniejszych prac opublikowałem monografię autorską, Po metaetyce” oraz zbiór esejów pod moją redakcją pt. Intersubiektywność” (obie książki ukazały się nakładem TAiWPN Universitas w 2012).

Ukończyłem studia międzywydziałowe (filozofię oraz filologię klasyczną) na UAM; w 2010 roku obroniłem (cum laude) tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy na temat współczesnej metaetyki naturalistycznej.

Jestem stypendystą Fundacji Fulbrighta w kategorii senior (2012) oraz stypendystą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii młodych wybitnych naukowców (2013). W latach 2013-2018 odbyłem staże naukowe na University of California, Riverside (Kościuszko Visiting Professor), University of California, Davis (Fulbright Visiting Scholar), na Università degli Studi Roma Tre (Visiting Research Fellow) oraz na Uniwersytecie Helsińskim (Visiting Fellow). Brałem udział w międzynarodowych konferencjach warsztatach i wykładach gościnnych między innymi w: USA, Włoszech, Chorwacji, Turcji, Szwajcarii, Japonii i w Indiach.

Prywatnie jestem amatorem muzyki współczesnej (szczególnie free jazzu) a także kolarstwa długodystansowego. Do tych dwóch pasji niedawno dołączyło narciarstwo.