Badania

W ramach nauk o zarządzaniu zajmuję się obecnie przede wszystkim działaniami rutynowymi. Badania nad tym zagadnieniem prowadzę w ramach paradygmatu ograniczonych zasobów (Simon), szeroko wykorzystując najnowszą wiedzę z zakresu psychologii poznawczej i społecznej.

Na terenie filozofii moje ostatnie badania ogniskują się na filozofii działania podbudowanej teorią intencjonalności i intencji. Filozofię działania rozumiem jako refleksję zorientowaną w dużej mierze prakseologicznie. Z tematyką tą były związane niedawne dwa interdyscyplinarne projekty:

  • 2012-2013: Stypendium Fundacji Fulbrighta na University of California, Davis, CA USA
  • 2012-2015: Grant Narodowego Centrum Nauki

Obydwa projekty zostały zaplanowane jako silnie interdyscyplinarne badania nad problematyką racjonalności praktycznej. Nadrzędnym celem obu jest próba zasypania przepaści między polską tradycją badań w zakresie filozofii działania (prakselogia z jednej strony, a tradycja niemieckiej filozofii praktycznej, z drugiej), a teoriami działania, które są ostatnio niezwykle żywo dyskutowane poza granicami kraju. Niedawno opublikowałem monografię książkową poświęconą reinterpretacji prakseologii Kotarbińskiego: Tadeusz Kotarbiński’s Action Theory – Reinterpretive Studies (Palgrave Macmillan 2017). Obecnie pracuję nad kilkoma artykułami, które tematycznie wiążą się z tą książką.

Work-in-progress:

  • Mikro-podstawy działań rutynowych
  • The heritage of March’s and Simon’s ‚programs’. Current debates on the nature of routines and habits