Badania

W zakresie nauk o organizacji zajmuję się głównie teorią zarządzania i organizacji, psychologią zachowań organizacyjnych oraz strategią (ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień takich jak: działania rutynowe, zdolności organizacyjne, mikro-podstawy zachowań organizacyjnych, rozwój teorii). Moje podejście do w/w zagadnień mieści się w szeroko rozumianym paradygmacie ograniczonych zasobów (bounded rationality).

Ostatnio zakończyłem projekt NCN pt. Intencjonalność organizacyjnych działań rutynowych (DEC-2018/29/B/HS4/01824). Celem 3-letniego grantu było opracowanie koncepcyjnego modelu intencjonalności dla działań rutynowych oraz prześledzenie sposobu, w jaki o intencjonalności tych działań mówi się w literaturze przedmiotu. Krótki opis projektu można znaleźć TUTAJ. Projekt wygenerował szereg publikacji na temat intencjonalności i teorii działań rutynowych opublikowanych w topowych czasopismach (nie tylko z zakresu nauk o zarządzaniu, ale i z filozofii).

W obszarze filozofii moją uwagę absorbuje wiele tematów – od historii teorii działania (Kotarbiński) przez teorie racjonalności, racji do działania, teorię działań automatycznych i teorię kooperacji po zagadnienia związane psychologią poznawczą i społeczną. Wyróżnione hasła: skuteczność, zamiary, planowanie, automatyczność, współdziałanie, racjonalność ograniczona. Ostatnio zajmuję się również filozofią nauki (m.in. zagadnieniem wyjaśniania mechanistycznego w naukach o organizacji, inżynierią pojęciową oraz barierami w budowaniu teorii w naukach społecznych).

W latach 2019-23 współpracowałem z zespołem filozofów języka (kierowanym przez Tadeusza Ciecierskiego) nad projektem NCN pt. Semantyczne i epistemologiczne aspekty ostensji: od procedur wskazywania do eksploatacji kontekstu użycia wyrażeń (DEC-2018/29/B/HS1/01868). Moim zadaniem w projekcie było m.in. wsparcie w zakresie filozofii działania w kontekście wybranych zagadnień związanych ze wskazywaniem.

Work-in-progress:

przesłane:

  • Denial and creativity. Exploring uncharted territories (z Claudio Biscaro i Roją Ratzinger), in: Science Denial Impact: People, Organizations, and Institutions, E. Bruni and L. Lefsrud Eds. (Stanford UP);

w przygotowaniu:

  • Making sense of the psycho-cognitive micro-foundations of organizational routines: Automaticity/flexibility problem revisited,
  • Mapping intentionality of routines: A bibliometric method (z Przemysławem Henslem),
  • Defining conceptual barriers to theory innovation and development (z Claudio Biscaro),

w fazie koncepcji:

  • Shared intentions in the Coleman Boat,
  • Demonstrating by refraining from gesture,
  • Motor intention – is there such a thing in your head?;