CV

PRACA, STAŻE, WYKSZTAŁCENIE:

PRACA:
 • Queen’s University Belfast (Wlk. Brytania) – from 07/01/2023 – position: Reader in Org Behavior.
 • Uniwersytet Warszawski – od 09/01/2023  (Profesor UW, stanowisko badawcze, pół etatu).
 • Uniwersytet Warszawski – od 01.01.2018 (Profesor UW, specjalizacja: strategia, budowanie teorii, filozofia nauki).
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – 01.09.2010-01.09.2018 (Adiunkt, specjalizacja: metaetyka, teoria działania).
STAŻE NAUKOWE:
 • University of California, Riverside (USA) – 02.02.2018-02.05.2018 (Visiting Professor, specjalizacja: teoria działania).
 • University of Helsinki (Finlandia) – 01.10-31.11.2015 (Visiting Research Fellow, specjalizacja: teoria działania).
 • Universita’ degli Studi Roma Tre (Włochy) – 01.09.2014-16.02.2015 (Stanowisko; Visiting Fellow, specjalizacja: teoria działania).
 • University of California, Davis (USA) – 01.09.2012-31.03.2013 (Stanowisko: Fulbright Senior Advanced Research Scholar, specjalizacja: teoria działania, teoria racjonalności).
WYKSZTAŁCENIE:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2001-2017):

 • Habilitacja: nauki humanistyczne / filozofia – 26.06.2017. Rozprawa: „Tadeusz Kotarbiński’s Action Theory – Reinterpretive Studies”. Recenzenci: prof. K. Paprzycka (UW), prof. W. Galewicz (UJ), dr hab. prof UAM M.K. Cern;
 • Doktorat: nauki humanistyczne / filozofia – 07.06.2010 (cum laude). Rozprawa: “Status dobra i powinności we współczesnych etykach naturalistycznych”, Promotor: prof. T. Buksiński (UAM). Recenzenci: dr hab. M. Poręba (UW), prof. E. Nowak (UAM);
 • Licencjat: filologia klasyczna – 2006
 • Magisterium: filozofia – 2005

PROJEKTY BADAWCZE:

 1. 04.2019-01.2023: Intencjonalność organizacyjnych działań rutynowych, NCN DEC-2018/29/B/HS4/01824 – kierownik i główny wykonawca, w zespole z prof. Przemysławem Henslem; 363 933 PLN,
 2. 01.2019-01.2022: Semantyczne i epistemologiczne aspekty ostensji: od procedur wskazywania do eksploatacji kontekstu użycia wyrażeń, NCN, DEC-2018/29/B/HS1/01868 – główny wykonawca, w zespole dr. hab. Tadeusza Ciecierskiego; 461 440 PLN,
 3. 08.2012-08.2015: Teorie działania na podstawie racji. Możliwość zastosowania w naukach o zarządzaniu, NCN UMO-2011/03/B/HS4/04162 – kierownik projektu i jeden z 3 głównych wykonawców; 108 100 PLN,
 4. 01.09.2012-31.03.2013: Practical Rationality: Contemporary Theories of Reasons for Action and Their Implications for the Conception of Prudential Reason, Fulbright Senior Advanced Research at University of California, Davis, USA; 26 280 USD,

PUBLIKACJE (2015-2023):

Monografie :

Tadeusz Kotarbiński’s Action Theory – Reinterpretive Studies, New York: Palgrave Macmillan 2017.

Redakcje naukowe:

Praxiology and the Reasons for Action – Broadening the Borders, P. Makowski, M. Bonecki, K. Nowak-Posadzy (Eds.), [Praxiology: The International Annual of Practical Philosophy and Methodology, Vol. 23] New Brunswick, NJ: Routledge (Taylor & Francis) 2015.

Artykuły:
 1. Makowski, P.T. (2023): Strengthening the theoretical perspective on action in routines research with the analytical philosophy of agency. Journal of Management 50(5), 1743-1771.
 2. Makowski, P.T. (2024): Conceptual engineering: the assessment of rigor and rudimentary recommendations for theory developers, Academy of Management Review 49(2): 431–435.
 3. Moskalewicz, M., Kordel, P., Kokociński, M., Wiertlewska-Bielarz, J. & Makowski, P.T. (2023). The rhythm of chemotherapy and the felt experience of time: a front-loaded phenomenological retrospective cohort studyScientific Reports 13, 9286. https://doi.org/10.1038/s41598-023-35856-4.
 4. Ciecierski, T., Makowski, P.T. (2022): Demonstrations as actions, Synthese 200(467). DOI: 10.1007/s11229-022-03942-1.
 5. Makowski, P.T. (2021): Optimizing concepts: conceptual engineering in the field of management. The case of routines research, Academy of Management Review 46(4): 702-724. DOI: 10.5465/amr.2019.0252.
 6. Makowski, P. (2021): Practical intentionality: injecting analytical theory of agency into organizational research. AOM Proceedings 2021(1) DOI: 10.5465/AMBPP.2021.144.
 7. Makowski, P.T., Kajikawa, Y. (2021): Automation-driven innovation management? Toward Innovation-Automation-Strategy cycle, Technological Forecasting and Social Change 168, 120723. DOI: 10.1016/j.techfore.2021.120723.
 8. Makowski, P.T. (2021): Routines: towards the complexity of organizational intentionality, Review of Philosophy and Psychology. DOI: 10.1007/s13164-021-00566-1.
 9. Makowski, P.T. (2020): Collective intentionality and automatic imitation. The case of La Ola, Philosophy of the Social Sciences, 50(5): 465-492, DOI: 10.1177/0048393120918302.
 10. Makowski, P.T. (2019): What Are Psychological Micro-foundations of Organizational Routines? (tłum. A. Ostrowska), Problemy Zarządzania – Management Issues 17(4): 88-99.
 11. Makowski, P.T. (2016a): Intention Inertia and the Plasticity of Planning. Philosophical Psychology, 29(7):1045-1056, DOI:10.1080/09515089.2016.1213799.
 12. Makowski, P.T. (2016b): [Review] Neil Roughley, Wanting and Intending. Elements of a Philosophy of Practical Mind, Ethical Theory and Moral Practice, DOI: 10.1007/s10677-016-9768-8.
Rozdziały w monografiach:
 1. Makowski, P.T. (forthcoming): “(Re)Conceptualizations: Intentional concept development in the social sciences”. In Stalmaszczyk (Ed.). Conceptual Engineering: Methodological and Metaphilosophical Issues, Brill.
 2. Hensel, P. & Makowski, P.T. (2023) “How the street-level misconduct happens: Deploying references to complex routines as a coping strategy with detrimental consequences”. In Organizational Wrongdoing as the “Foundational” Grand Challenge: Consequences and Impact Vol: 85. Eds. C. Gabbioneta, M. Clemente, R. Greenwood (Research in the Sociology of Organizations, Vol. 84), Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 193-210.
 3. Makowski, P.T. (2022): ”Shared Agency and Intentionality – A Praxiological View” in Self-Knowledge and Moral Identity, Ed. R.K. Panda (pp. 257-272), New Delhi: Tulika Books/Columbia UP.
 4. Makowski, P.T. (2017): ”Kotarbiński’s praxiology and the analytic action theory” in Praxiological Essays: Texts and Contexts, Ed. W.W. Gasparski, Routledge.
 5. Makowski, P.T. (2016): “Reasons for Being Flexible. Desires, Intentions, and Plans” in Desire – The Concept and Its Practical Context Ed. Timo Airaksinen (pp. 59-78). New Brunswick, NJ: Routledge (Taylor & Francis).
 6. Makowski, P.T. (2015): „Praxiology meets Planning Theory of Intention: Kotarbiński and Bratman on Plans” in Reasons for Action and Praxiology. Broadening the Borders, Eds. P. Makowski, M. Bonecki, K. Nowak (pp. 43-71). New Brunswick, NJ: Routledge (Taylor & Francis).
Artykuły w języku polskim:
 1. Makowski, P.T. (2022): Intencjonalność kolektywna a wyjaśnianie mikro-makro–przykład działań rutynowych. Sensus Historiae XLVI (2022/1): 185-198.
 2. Makowski, P.T. (2022): Jak myśleć o praktyczności? Wojciecha Gasparskiego traktat o filozofii Tadeusza Kotarbińskiego oraz similaria. Prakseologia 163-164: 163-178.
 3. Makowski, P.T. (2018): Inżynieria pojęciowa a teorie organizacji i zarządzania. Studia i Materiały 28(2): 90-100,
 4. Makowski, P.T. (2015): Moore i semantyczna autonomia etyki, Principia. Pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej, Vol. 59-60: 67-81,

PREZENTACJE, REFERATY I WYKŁADY (2014-2023):

po angielsku:
 1. Makowski, P.T., N.J. Foss & S. Lindenberg “When Routines Fall Apart: The Role of Collective Mindfulness and Organisational Support, Institute of Leadership and Change Management, Johannes Kepler University Linz, Austria (07.11.2023 – na zaproszenie),
 2. Makowski, P.T. “Stability of temporarily extended agency and path-dependence”, 12 Polski Zjazd Filozoficzny, Łódź (14.09.2023),
 3. Makowski, P.T. “Rhetoric power of presuppositions and the common ground of conversation”, Symposium 1871: “The Disruptive and Performative Power of Rhetoric” (Elena Bruni & Claudio Biscaro), Academy of Management Annual Meeting, Boston, USA (08.08.2023 – na zaproszenie),
 4. Makowski, P.T. “Shared intentions in the Coleman Boat”, Themes from Raimo Tuomela’s Social Ontology, University of Bucharest, Bucharest, Romania (27-28.09.2022 – wykład plenarny na zaproszenie),
 5. Makowski, P.T., Biscaro, C. “Stickiness of concepts and creativity. Understanding the barriers to innovative theory building”, EGOS 2022, Vienna, Austria, (07.07.2022),
 6. Makowski, P.T., “Sticky concepts: Barriers to theory building in organizational research”, PHOM 2022, University of Oxford, St. Anne’s College, Oxford, UK (01.07.2022),
 7. Makowski, P.T., “Optimizing concepts: Conceptual engineering in the field of management”, Strategy, International Management & Business, and Entrepreneurship, University of Bristol School of Management, Bristol, UK (18.01.2022 – invited),
 8. Makowski, P.T., Kajikawa, Y. “Automation-driven innovation management? Towards Innovation-Strategy Cycle” Deep Learning, Optimization, Big Data & Artificial Intelligence without Borders (LOD 2021) Grasmere, Lake District, UK (04-08.10.2021),
 9. Makowski, P.T. “Practical intentionality: injecting analytical theory of agency into organizational research” Academy of Management Annual Meeting 2021 (OMT Division), virtual, (30.07-03.08.2021), virtual;
 10. Makowski, P.T. “Making sense of the psycho-cognitive microfoundations of organizational routines: Automaticity/flexibility problem revisited”, European Academy of Management Annual Meeting 2020, Dublin, Irlandia (12.2020),
 11. Makowski, P.T. “Demonstrations as Actions” (z Tadeuszem Ciecierskim), ECAP 2020, Utrecht, Holandia (17-28.08.2020),
 12. Makowski, P.T. “Innovation Management without Managers? Automation and Management in The Light of Conceptual Engineering”, Professional Development Workshop “Exploring Responsible Innovation using Philosophical Methods”, AOM 2020, Vancouver, Kanada (wystąpienie w panelu, na zaproszenie, 08.08.2020),
 13. Makowski, P.T. “Making sense of the psycho-cognitive micro-foundations of organizational routines: Automaticity/flexibility problem revisited”, EGOS 2020, Hamburg, Niemcy (wycofany),
 14. Makowski, P.T. “Making sense of the psycho-cognitive micro-foundations of organizational routines: Automaticity/flexibility problem revisited, AOM 2020 Annual Meeting (MOC Division), Vancouver, Kanada (10.08.2020),
 15. Makowski, P.T. “Demonstrations as Actions” (z Tadeuszem Ciecierskim), SPE 2019, Warszawa, PL (20.09.2019),
 16. Makowski, P.T. “Conceptual Engineering and Organization and Management Theory. The Case of Routines Research”, EGOS 2019, Edynburg, UK (05.07.2019),
 17. Makowski, P.T. “Conceptual Engineering and Organization and Management Theory. The Case of Routines Research”, AMJ/AMR Paper and Idea Development Workshop, ISCTE-JUL, Lizbona, Portugalia (25.06.2019),
 18. Makowski, P.T. “Collective Intentionality and Practice/Routine Dynamics, Helsinki Workshop on Routines and Practices, Aalto University, Helsinki, Finlandia (23.05.2019),
 19. Makowski, P.T. “Economic Expertise and Political Innocence”, Culture of Economic Expertise, Polish Economic Institute, Warszawa, PL (25.01.2019 – na zaproszenie),
 20. Makowski, P.T. “Routines”, Philosophers’ Rally, University of Łódź, PL (30.06.2018),
 21. Makowski, P.T. “Collective Intentionality and Automatic Imitation. A Hybrid Account of Shared Action”, 2nd Context, Cognition, and Communication Conference, University of Warsaw, PL (18.06.2018),
 22. Makowski, P.T. “Flexibility of Planning Agency” Dept. of Philosophy, University of California, Riverside, USA (26.04.2018 – na zaproszenie),
 23. Makowski, P.T. “Why Do Planning Agents Need Psychological Flexibility?” HULT International Business School, San Francisco, USA (08.03.2018 – na zaproszenie)
 24. Makowski, P.T. “Automatic Agency – Scientific and Philosophical Image”, Philosophers’ Rally, University of Wrocław, Wrocław, PL (06.07.2017),
 25. Makowski, P.T. “Motor Intentions, Motor Representations, and Libet’s Experiment”, Philosophers’ Rally, University of Białystok, Białystok, PL (05.07.2016),
 26. Makowski, P.T. “Distal Intentions in Empirically Unstable Contexts of Actions”, Context Cognition, and Communication Conference, University of Warsaw, PL (17.06.2016),
 27. Makowski, P.T. “Intention Inertia and the Plasticity of Planning”, Institute of Philosophy, University of Bern, Szwajcaria (09.12.2015 – dyskusja nad moim artykułem – na zaproszenie),
 28. Makowski, P.T. “Plasticity of Planning Agency”, Social and Moral Philosophy, University of Helsinki, Helsinki, Finlandia (28.10.2015 – na zaproszenie),
 29. Makowski, P.T. “Shared Agency: Intentions, Reasons, and Propensities to Act”, Self-Knowledge and Moral Identity, IIT Bombay, Bombaj, Indie, (13-16.01.2015 – na zaproszenie),
 30. Makowski, P.T. “The (In)flexible agency”, ‚Desire’ Workshop, Institutum Romanum Finlandiae, Rzym, Włochy (31.10-01.11.2014 – na zaproszenie),
 31. Makowski, P.T. “The Praxiology of Shared Agency”, ACERP2014, Osaka, Japonia (30.03.2014),
 32. Makowski, P.T. “Praxiology – The Philosophy of Effectiveness and Efficiency in Human Action” – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Turcja (26.02.2014 – wykład gościnny),
po polsku (krajowe):
 1. “Prakseologia Tadeusza Kotarbinskiego”,12 Polski Zjazd Filozoficzny, Lódź (16.09.2023),
 2. “Prakseologia działań rutynowych”, Prakseologia, Etyka, Gospodarka, SGH, Warszawa (06.12.2022),
 3. „Wskazania jako działania” (z Tadeuszem Ciecierskim), 11. Zjazd Filozoficzny 2019, KUL, Lublin (10.09.2019),
 4. „Problem intencjonalności w teorii działania Tadeusza Kotarbińskiego”, TNP, Pałac Staszica, Warszawa (16.02.2017 – na zaproszenie),
 5. „Problem intencjonalności w teorii działania Tadeusza Kotarbińskiego”, Znak-Język-Rzeczywistość, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (25.11.2016),
 6. Wątki Arystotelesowskie w prakseologii Tadeusza Kotarbińskiego, Z powrotem do Arystotelesa, PTPN, Poznań (20.10.2016 – na zaproszenie),
 7. „Psychologiczne warunki skuteczności w zmiennym otoczeniu działania (na przykładzie działań militarnych), Problemy Efektywności Zarządzania, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa (04.12.2015 – na zaproszenie),
 8. „Stabilność psychologiczna w niestabilnym środowisku działań planowanych” – Umysł – Decyzje Zachowania, UMK, Toruń (15.05.2015),

CZŁONKOSTWO I WOLONTARIAT:

 1. Recenzent w organizacjach międzynarodowych: Academy of Management (USA), European Academy of Management, Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta,
 2. Recenzent w czasopismach naukowych: Erkenntnis. An International Journal for Scientific Philosophy (Springer), Journal of Organizational Change Management (Emerald), Topoi: An International Review of Philosophy (Springer), Filozofia Nauki (UW), Etyka (UW), Ethics in Progress (UAM), Studia Metodologiczne (UAM), Roczniki Filozoficzne (KUL),
 3. Recenzent rozpraw doktorskich: Ari Virta, „Minorities of One. Skeptical Naturalism in Ethics” (recenzent i główny oponent), Uniwersytet Helsiński, Finlandia (22.04.2017),
 4. Promotor eksternistyczny (rozprawy lic.): Instytut Filozofii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, (21.06.2019),
 5. Członkostwo w towarzystwach naukowych: European Group for Organizational Studies, UK (od 05.2019), Association for Contextual Behavioral Science, USA (od 11.2017), American Philosophical Association (od 2017), Towarzystwo Naukowe Prakseologii (od 12.2011),
 6. Członkostwo w radach naukowych: Ethics in Progress, Academic Research Publishers of Faculty of Philosophy, UAM (od 01.10.2010),
 7. Przewodniczący komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji ECTA 2013: European Conference of Theory of Action – Reasons for Action and Praxiology. Broadening the Borders (12-14.06.2013, Poznań)
 8. Członek jury w Komitecie Okręgowym Ogólnopolskiej Olimpiady Filozoficznej (10.2011-01.2012).

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY:

 1. Wyróżnienie Rektora za zasługi dla rozwoju i wzrostu prestiżu Uniwersytetu Warszawskiego (12.09.2022),
 2. Nominacja do nagrody European Group for Organizational Studies (UK) w kategorii „That’s interesting!” za artykuł Conceptual engineering in Organization and Managemet Theory. The case of routines research, EGOS 2019, Subtheme 61 Organizing Committee (08.08.2019, w recenzji),
 3. Kościuszko Foundation Fellowship (data przyznania: 05.2017), 9 000 USD,
 4. Nagroda 3. stopnia Rektora UAM za książkę „Tadeusz Kotarbiński’s Action Theory” (data przyznania 09.2017), 5 000 PLN,
 5. Stypendium Unikatowy Absolwent na staż w Helsinkach (10-11.2015), 10 000 PLN,
 6. Stypendium dla Młodych Wybitnych Naukowców, MNiSW (10.2013-10.2016), 162 900 PLN,
 7. Fulbright Senior Advanced Research Award (stypendium 09.2012–03.2013),
 8. Wyróżnienie rozprawy doktorskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Komitet Wydziału Nauk Społecznych, (07.06.2010).

zaktualizowano:  08.2023